1 2 3 4
קישורים מומלצים: סבון טבעי צ'ילר

חזון הנביאים על שיבת ציון וקיבוץ גלויות נראה בראשית התגשמותו. לנמל תל-אביב נכנסו אוניות נוסעים, אשר הביאו למולדת עולים מכל חלקי תבל. האוניות לא נבדקו בדרכן, אוניות משחית בריטיות לא ניסו לעכבן, ואנשי בולשת לא חקרו את זהות הנוסעים. בלי פספורטים (דרכונים) ובלי קשיים פורמאליים ירדו האזרחים החדשים של המדינה היהודית לחוף מבטחים. בין הבאים פליטי קפריסין, אשר גורשו בכוח מחוף המולדת וקבוצה קטנה של פליטים יהודים מנוסעי "יציאת אירופה", וכן כמה מאות צעירים וצעירות אשר באו לעזרת הישוב.

"טטי" מטילה עוגן

אונית הנוסעים הראשונה אשר הביאה עולים לחוף תל-אביב, ללא רישיונות עלייה, הייתה אונית הדואר "טטי". האוניה הגדולה נראתה באופק סמוך לשעה 11 והתקרבה במהירות לאוניות הסוחר הרבות העוגנות בנמל.אותה שעה התנהל בשמי תל-אביב קרב עם מטוסי האויב. רב החובל מסר לנוסעיו באמצעות מגביר הקול על הנעשה בחוף. האשנב שלידו ישבו תמיד בודקי הסרטיפיקטים היה נעול וגם מחלקת המכס, שלא בדקה את מטען הנוסעים. אחרי בדיקה רפואית יצאו העולים באוטובוסים למקומות הקלט.

הקפטן העלה את הדגל

בזמן הנסיעה תפרו העולים דגל לאומי "ואני הנפתיו במו ידי על התורן בהיכנסי למים הטריטוריאליים של המדינה היהודית". – אמר רב-החובל.אונית הדואר "טטי" הפליגה אחה"צ לקפריסין ומשם חזרה לאירופה לשם הבאת עולים נוספים.

שתי אוניות בקפריסין

בצהריים נכנסו לנמל, זו אחר זו שתי אוניות אחרות אשר הביאו עולים מקפריסין. האוניות אלה היו גם זקנים, נשים וטף. שתי האוניות יצאו מהאי לפני יומיים. הם סיפרו כי הבריטים הורידו את השמירה מן המחנות והיהודים מתכוננים לצאת לים בימים הקרובים. מחכים בימים הקרובים לבוא שתי האונות הגדולות "עצמאות" ו"קיבוץ גלויות", שהובילו 15,000 מעפילים והוחרמו על ידי שלטונות קפריסין ועתה הוחזרו לסוכנות היהודית.

העולה החופשי הראשון למדינת ישראל היה אברהם בק, מכלאוי ברגן-בלזן, כבן 44, יליד רובנו, פולין.